ඕහිය සිට හෝටන් තැන්නට කිලෝ මීටර 9 ක් 10 ක් විතර යන්න තියනවා. වාහනයකින් හෝටන් තැන්නට යන කෙනෙකුට නම් ඒක එච්චර දෙයක් නැති උනාට පයින් යන කෙනෙකුට නම් ටිකක් විතර අමාරු දෙයක් වෙනවා. අතීතයේ ඉදලම ගොඩක් දෙනා හෝටන් තැන්න තරණය සදහා භාවිතා කරන හොර පාරක් එහෙමත් නැත්තම් කෙටි මාර්ගයක් තියනවා. මේ පාර දිගේ හෝටන් තැන්නට යන්න ගතවෙන්නෙ ඉතා කෙටි කාලයක්. ඒ වගේම කිලෝ මීටර 6 ක් 7 ක් විතර ඉතිරි වෙනවා.
Continue reading »

Pattipola Circuit Bungalow, Sri Lankan highest and coolest wildlife circuit bungalow available to Sri Lnakan visitors.

In-front of Pattipola Circuit Bungalow of Sri Lnka

Pattipola Circuit Bungalow of Sri Lanka

Pattipola has less number of rest houses and accommodation facilities. There are only two rest houses available in Pattipola Sri Lanka. Pattipola is at onthe way to Horton plains of Sri Lanka. There are about 10km to Horton plains from Pattipola and 3km to Ambewela railway station. Pattipola railway station is highest railway station of Sri Lanka. There are several special places available at Pattipola area.

 • Pattipola Kande Ela tunnel ( Made by earlier villagers)
 • Pattipola 18th Tunnel
 • Ambewela Farms
 • Ambewela Highland Milk powder factory
 • Udamala Mountain
 • Summit Level (1898m above SL)
 • Horton Plains (10km)
 • Pattipola Sri Lanka

  Pattipola Sri Lanka

  Pattipola Circuit Bungalow and Accommodation
  Pattipola Circuit Bungalow available at closed to Pattipola railway station. 5 person can rest at circuit bungalow of Pattipola. This bungalow is property of Wild Life department of Sri Lanka.

  Prizes, pictures and and Booking Details : ( සියලු විස්තර ගන්න, මෙතනින් මුලු ලිපියම කියවන්න ) Continue reading »

පොඩි මැනිකේ – Train Tour to Badulla from Kandy

සැරිසර දුම්රිය චාරිකාවට ඔබත් එක්වන්න. මහනුවර දුම්රිය ස්ථානයෙන් ඇරඹෙන සැරිසර දුම්රිය චාරිකාව සියලුම දුම්රිය ස්ථානයන් පසුකරමින් බදුල්ල දුම්රිය ස්ථානය දක්වා ගමන් කරනු ඇත. මෙම දුම්රිය බදුල්ල දක්වා ඇති සෑම දුම්රිය ස්ථානයක් පිළිබදවම රසවත් මෙන්ම හරබර තොරතුරැ රැසක් ඔබ වෙත ඉදිරිපත් කරනු ඇත. බදුල්ල දක්වා ගමන් කිරීමේදී දක්නට ලැබෙන සුන්දර ස්ථාන මනරම් දියඇලි මෙන්ම ඒ ඒ ස්ථානයන් පිළිබද සංචාරක තොරතුරු නැරඹිය හැකි වෙනත් ස්ථාන පිළිබද ඉතා වටිනා තොරතුරු මෙමගින් ලබා දෙනු ඇත.

Badulla Railway Station

Badulla Railway Station of Sri Lanka


සියලු විස්තර ගන්න, මෙතනින් මුලු ලිපියම කියවන්න.
Continue reading »

Sinharaja Birds Paradise is a lounge available at Kudawa closed to Sinharaja Rain forets of Sri Lanka.

Sinharaja Forest rest houses lodges and Bungalows

Sinharaja forest rest houses

Sinharaja Rain forest is most important tropical rain forest in Sri Lanka. Main Entrance into Sinharaja Forest is available from Rathnapura –> Kalawana –> Kudawa Entarnce.

The Birds Paradise – LOUNGE at Sinharaja is small place to rest, visit the beauty of Sinharaja with cheap cost.

Contact info :0718018186 (Read Full Article for prizes and photos)
Continue reading »

© 2011 Sarisara Online Tourist Blog Site of Sri Lanka SRI-NATURE - TOURS | SRI LANKA